Hlavní obsah

command [kəˈmɑːnd]

Podstatné jméno

  1. rozkaz, nařízení, příkazat sb's commandna čí příkaz
  2. of sth ovládání, ovládnutí čeho území ap., kontrola nad čím
  3. of sb/sth voj. velení koho/čeho pluku ap.under the command of sbpod velením kohotake commandpřevzít veleníofficer in commandvelící důstojník
  4. výp.příkaz pro počítačvýp. command linepříkazový řádekhave command of sthovládat co situaci
  5. of sth znalost, ovládání, zvládání čeho cizího jazyka ap.have a (good) command of sth(dobře) ovládat co znalosti ap.

Vyskytuje se v

general: voj. commanding generalvelící generál

line: výp. command linepříkazová řádka

officer: voj. officer in command, commanding officervelící důstojník