Hlavní obsah

accuse [əˈkjuːz]

Sloveso

Vyskytuje se v

accused: stand accused of sthbýt obviněn/obžalován z čeho

falsely: falsely accusedkřivě obviněný

unfairly: unfairly accusednespravedlivě obviněný

obvinit: Obvinil ho z krádeže/ze lži.He accused him of theft/lying.