Hlavní obsah

accusing [əˈkjuːzɪŋ]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

accuse: accuse sb falselykřivě obvinit koho

accused: stand accused of sthbýt obviněn/obžalován z čeho

falsely: falsely accusedkřivě obviněný

unfairly: unfairly accusednespravedlivě obviněný

obvinit: Obvinil ho z krádeže/ze lži.He accused him of theft/lying.