Hlavní obsah

zjistit

Vyskytuje se v

foukat: see which way the wind blowszjistit, odkud vítr fouká

vanout: realize/know which way the wind is blowingzjistit/vědět odkud vítr vane

discovery: make a discoveryněco objevit/zjistit

diagnose: He was diagnosed with cancer.Zjistili mu rakovinu.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

find: He found himself unable to leave.Zjistil, že není schopen odejít.

to: He woke up to find ...Probudil se a zjistil ...

zjistit: I'll find it out for you.Zjistím vám to.