Hlavní obsah

commodious [kəˈməʊdɪəs]

Přídavné jméno