Hlavní obsah

přemýšlet

Nedokonavé sloveso

  • o čem think about sth(říkat si, chtít vědět) wonder(hluboce) meditate, reflect (up)on sthNad čím přemýšlíš?What are you thinking about?

Vyskytuje se v

usilovně: usilovně pracovat/přemýšletwork/think hard

o: O čem přemýšlíš?What are you thinking of/about?

mind: be in sb's mindmyslet kdo na co, přemýšlet kdo nad čím

shut: shut one's mind to sthnepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co

thought: be deep/lost in thoughtbýt hluboce zamyšlený, hluboce přemýšlet

thinking: I did a lot of thinking.Hodně jsem přemýšlel.

wonder: I wondered what the noise was.Přemýšlel jsem, co to je za zvuk.