Hlavní obsah

datum

Podstatné jméno, rod střední

  • datednešní datumtoday's datedatum narozenídate of birth

Vyskytuje se v

data: ochrana/zpracování datc!data protection/processing

datový: data filedatový soubor

fakturační: billing/invoice datafakturační údaje

narození: datum narozeníbirthdate, date of birth, zkr. DOB

obnova: obnova datc!data recovery

platnost: datum vypršení platnostiexpiration date

přenos: výp. přenos datc!data transfer

přesun: výp. přesun datc!data transfer

spotřeba: datum spotřebyuse-by date, prodávaného zboží též sell-by date, minimální trvanlivost best before

statistický: statistical data, statisticsstatistické údaje

údaj: data, podrobné též detailsúdaje

úložiště: výp. úložiště datc!data warehouse

výstupní: výstupní signál/data/souboroutput signal/c!data/file

zneužití: misuse of personal datazneužití osobních údajů

stanovit: Už jste stanovili datum?Have you set the date yet?

uložit: Chcete uložit data?Do you wish to save the c!data?

birth: datum narozenídate of birth

corrupt: výp. corrupted datapoškozená c!data

date: datum uzávěrkyclosing date

day: určit datum svatby, důležité události ap.name the day

draft: data směnkaekon. date draft

due: datum splatnosti pohledávky ap., med. řádný termín porodu ap.due date

effective: datum účinnosti, datum nabytí platnostieffective date

even: dnešní datumeven date

expiration: den vypršení platnosti, AmE datum spotřeby zbožíexpiration date

expiry: datum vypršení platnosti, platnost doexpiry date, date of expiry

issue: datum vystavení pasu ap.date of issue

maturity: při splatnosti, k datu splatnostion maturity

medium: music/data mediahudební/datové nosiče

recovery: data recoveryobnova c!dat

retrieval: data retrievalvyhledávání c!dat

safety: safety data sheetbezpečnostní list

scientist: data scientistdatový vědec

tax: datum/okamžik zdanitelného plněnítax point

warehouse: data warehouseúložiště c!dat

datum: dnešní datumtoday's date