Hlavní obsah

gone [gɒn]

Související hesla

pp of go

Předložka

  • BrE hovor.po čem o časovém údaji

Vyskytuje se v

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

along: go alongjít, pokračovat, postupovat jak

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo

around: go around to sb(zajít) navštívit, stavit se u koho

astray: go astrayztratit se (po cestě) dopisy na poště ap., sport. jít vedle střela ap.

ballistic: go ballisticzačít vyvádět/zuřit, vyletět rozčilovat se

banana: go bananasšílet, vyšilovat, bláznit, blbnout

bang: bang goes stha je po čem, co je v čudu

bat: go (in) to bat for sbpostavit se za, podpořit koho

belly: go belly uppoložit se, zkrachovat, krachnout zcela selhat

berserk: go berserkzačít vyvádět, rozzuřit se nepříčetně

board: go by the boardbýt zcela ignorován, být smeten ze stolu

breath: go for a breath of (fresh) airjít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduch

broke: go brokepřijít na mizinu, zbankrotovat

bust: go bustzkrachovat, zbankrotovat, přijít na mizinu

cap: go cap in hand to sb(při)jít s prosíkem ke komu, poníženě prosit koho o pomoc ap.

concern: going concernfungující podnik skutečně v provozu

court: go to courtjít k soudu s požadavkem ap.

detail: go into details/the detailjít/zacházet do podrobností

distance: go the distancevydržet až do konce, doběhnout celou trať, přen. zvládnout to

down: go downsnížit se, (po)klesnout, jít dolů úroveň, množství

drain: go down the drainpřijít nazmar/vniveč, jít do háje

easy: easy come, easy golehce nabyl, lehce pozbyl majetek

easy: go easy on sthšetřit s čím, nepřehánět to s čím s alkoholem ap.

easy: go easy on sbbýt hodný na koho

end: go off the deep endpominout se, zcvoknout se

far: as far as it goes(jen) do určité míry pravdivý, dobrý ap.

far: go fardotáhnout to daleko v kariéře ap.

further: go further with sth, take sth furtherpokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čím

go: be going to do sthchystat se, hodlat, mít v úmyslu udělat co

go: be goingslábnout, odcházet schopnosti ap., ztrácet nervy ap.

go: go all out for/to do sthdělat vše pro co/proto aby

go: anything goesvšechno je možné, všechno jde

go: as things gojak už to tak chodí

go: as you go alongza pochodu, v průběhu času, postupně bez předchozích příprav

go: Go for it.Jdi do toho., Jdi na to.

go: have a go at sbpustit se, navézt se do koho, vozit se po kom zkritizovat někoho

go: have a go at sthzkusit, prubnout co udělat

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému

go: on the go(stále) aktivní, v pohybu, rozlítaný

go: my heart/sympathy goes out to him(sou)cítím s ním

go: to godo konce zbývat do uplynutí ap.

go: to gos sebou k odnesení z restaurace ap.

go along: be going alongjít, běžet, vyvíjet se jak záležitost, vývoj ap.

go around: be going aroundkolovat, šířit se zvěst ap.

going: be going to do sthvyjadřuje blízkou budoucnost děje

going: be going to do sthchystat se, hodlat udělat co

going: (the) goingpostup, průběh jak něco jde

going: have a lot going for onemít výhody v mnoha směrech kdo

going: get goingzačít, jít na to, vyrazit po zpoždění, zdržení

going: while the going is gooddokud jde všechno dobře

going: keep goingnezastavovat, pokračovat, jet dál v činnosti, pohybu ap.

go on: be going ondít se, konat se

go on: Go on!Do toho!, No tak!

go on with: be enough to be going on withprozatím stačit, být zatím tak akorát

go with: be going withchodit, mít poměr s kým

go with: go (well) withsth hodit se k čemu barvy ap.

grain: go against the grain of sthpříčit se, odporovat čemu

ground: go to groundschovat se, ukrýt se

hammer: go at sth hammer and tongsdělat co s vervou, pořádně se do čeho obout

head: go over sb's headbýt nad čí chápání

here: here goesa je to tady před obtížným, nepříjemným úkolem

here: here we go (again)už je to tady zas, to je pořád dokola

history: go down in historyvejít do dějin zůstat v povědomí lidí

hungry: go hungryhladovět, být hlady

ice-skating: go ice-skatingjít bruslit

keep: keep goingpokračovat, jít/jet dál, nepřestávat i přes únavu ap.

let: let go of sb/sthpustit, přestat držet koho/co

let: let go of sthnechat plavat, pustit z hlavy co, přestat se zabývat čím

let: let go of sthvzdá(va)t se čeho, rezignovat na co postoje, nadvlády ap.

let: let it gonech to být/plavat, přejít to, vykašlat se na to už neřešit

let: let osf gouvolnit se, odvázat se, hodit všechno za hlavu

let: let osf gozpustnout, přestat o sebe dbát o zevnějšku osoby

light: go out like a lightodpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnout

live: go liverozběhnout se, být zaveden do praxe, začít fungovat

mile: go the extra mile for sthvyvinout mimořádné úsilí pro co, snažit se, usilovat o co

mind: Mind how you go.Opatrujte se. při loučení

off: (gone) offzkažený jídlo

overboard: go overboard with sthpřehánět/přehnat to s čím

overdrive: go in(to) overdrivezabrat/rozjet to naplno, zapnout začít intenzivně dělat

pain barrier: go through the pain barrierpřekon(áv)at se, jít nad své možnosti, jít za hranice svých možností přes zranění, vyčerpání ap. - ve sportu

place: be going placesbýt na nejlepší cestě to někam dotáhnout, mít dobře našlápnuto

place: go placescestovat pro zábavu, chodit ven/za zábavou

public: go publiczačít veřejně obchodovat své akcie, vstoupit na kapitálový trh společnost

quest: go in quest of sth(jít) hledat co

rampage: go on the rampage(začít) řádit, vyvádět, rozběsnit se dav, zvíře ap.

raptures: be in raptures, go into rapturesabout/over sth BrE, kniž. být jako u vytržení, být na vrcholu blaha, rozplývat se nad čím

right: be going rightjít dobře, (vy)dařit se život

roof: go through the roofvyskočit, vyletět (nahoru) ceny, inflace ap.

round: go roundzajít na návštěvu, (za)stavit se na návštěvu