Hlavní obsah

ape [eɪp]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

upper: have the upper handbýt pánem situace, mít převahu, mít navrch

circle: upper circledruhý balkon v divadle

Devonian: Lower/Upper Devonianspodní/svrchní devon

limb: upper/lower limbhorní/dolní končetina

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

respiratory: med. infection of the upper respiratory tractinfekce horních cest dýchacích

ten: upper ten thousandhorních deset tisíc

thousand: upper ten thousandhorních deset tisíc

upper: upper armnadloktí

upper: upper leghorní část nohy

upper: upper bodyhorní část těla

upper: div. upper circlebalkon

upper: the upper reaches of sthhorní tok čeho

descended: Is man descended from apes?Pochází člověk z opice?

upper class: come from an upper-class backgroundpocházet z prostředí vyšší společenské třídy

dýchací: anat. horní/dolní cesty dýchacíupper/lower airways

horní: horní sněmovnaupper chamber, v GB Upper House, House of Lords

komora: horní komorathe Upper Chamber, Upper House, BrE House of Lords, AmE Senate

písmeno: velké písmenocapital (letter), upper-case letter

ret: horní retupper lip

sněmovna: Horní/Dolní sněmovnathe Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/Commons

víčko: horní/dolní víčkoupper/lower eyelid

vrchní: vrchní stranaupper side, líc obverse

výhoda: získat výhodu nad kýmgain an advantage over sb, mít navrch get the upper hand

vyšší: vyšší vrstvyupper classes

pocházet: Člověk pochází z opice.Man is descended from the apes.

tělo: horní část tělaupper body

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class

vyšší: ve vyšších patrechin the upper floors/storeys

vyvinout se: Člověk se vyvinul z opice.Man evolved from apes.

hnout: nehnout ani brvounot bat an eye(lid), not turn a hair, keep a stiff upper lip

navrch: mít navrchv soutěži ap. have the upper hand, být ve výhodě nad kým be one up on sb, AmE, hovor. be in catbird seat