Hlavní obsah

ape [eɪp]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

upper: have the upper handbýt pánem situace, mít převahu, mít navrch

circle: upper circledruhý balkon v divadle

Devonian: Lower/Upper Devonianspodní/svrchní devon

limb: upper/lower limbhorní/dolní končetina

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

respiratory: med. infection of the upper respiratory tractinfekce horních cest dýchacích

ten: upper ten thousandhorních deset tisíc

thousand: upper ten thousandhorních deset tisíc

descended: Is man descended from apes?Pochází člověk z opice?

upper class: come from an upper-class backgroundpocházet z prostředí vyšší společenské třídy

dýchací: upper/lower airwaysanat. horní/dolní cesty dýchací

horní: upper chamber, v GB Upper House, House of Lordshorní sněmovna

komora: the Upper Chamber, Upper House, BrE House of Lords, AmE Senatehorní komora

písmeno: capital (letter), upper-case lettervelké písmeno

ret: upper liphorní ret

sněmovna: the Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/CommonsHorní/Dolní sněmovna

víčko: upper/lower eyelidhorní/dolní víčko

vrchní: upper side, líc obversevrchní strana

výhoda: gain an advantage over sb, mít navrch get the upper handzískat výhodu nad kým

vyšší: upper classesvyšší vrstvy

pocházet: Man is descended from the apes.Člověk pochází z opice.

tělo: upper bodyhorní část těla

vrstva: lower/middle/upper classnižší/střední/vyšší vrstva

vyvinout se: Man evolved from apes.Člověk se vyvinul z opice.

hnout: not bat an eye(lid), not turn a hair, keep a stiff upper lipnehnout ani brvou

navrch: v soutěži ap. have the upper hand, být ve výhodě nad kým be one up on sb, AmE, hovor. be in catbird seatmít navrch