Hlavní obsah

ape [eɪp]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

upper: have the upper handbýt pánem situace, mít převahu, mít navrch

circle: upper circledruhý balkon v divadle

Devonian: Lower/Upper Devonianspodní/svrchní devon

limb: upper/lower limbhorní/dolní končetina

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

respiratory: med. infection of the upper respiratory tractinfekce horních cest dýchacích

ten: upper ten thousandhorních deset tisíc

thousand: upper ten thousandhorních deset tisíc

descended: Is man descended from apes?Pochází člověk z opice?

upper class: come from an upper-class backgroundpocházet z prostředí vyšší společenské třídy