Hlavní obsah

vyzkoušet

Dokonavé sloveso

  1. (zkusit) co try sth (out), give sth a try, have a try at sth(podrobit zkoušce) test(na vzorku) sample sthvyzkoušet nové metodytry new methodsvyzkoušet si co oblečení ap.try sth on
  2. (znalosti ap.) koho examine(testem) test sb

Vyskytuje se v

kolik: You can try as many as you want.Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.

prakticky: try sth in practicevyzkoušet co prakticky

ústně: be examined orallybýt vyzkoušen ústně student

stab: hovor. take a stab at sthzkusit si, vyzkoušet co poprvé

trial: give sth a trial(vy)zkoušet, zkusit co

try: try one's luckvyzkoušet štěstí

tryout: give sb/sth a tryoutvyzkoušet (si), otestovat koho/co

vyzkoušet: try sth onvyzkoušet si co oblečení ap.