Hlavní obsah

nově

Vyskytuje se v

zbrusu: zbrusu novýbrand/spanking new

cesta: razit (novou) cestu v čemblaze a trail in sth

nový: nejnovější zprávy poslední dostupnéthe latest news, reportáž ap. newsflash

příchozí: nově příchozínewcomer

razit: přen. razit (novou) cestublaze a trail

rok: šťastný Nový rokHappy New Year

Skotsko: Nové SkotskoNova Scotia

svět: Starý/Nový světthe Old/New World

šťastný: Šťastný Nový rokHappy New Year

úděl: ekon. Nový úděl program F.D.RooseveltaNew Deal

utvořit: utvořit nový rekordset a new record

Vánoce: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Merry Christmas and a Happy New Year!

vdechnout: vdechnout (nový) život čemubreathe (new) life into sth

vydání: první/nové/nejnovější/knižní vydánífirst/new/latest/book edition

zákon: bibl. Starý/Nový zákonthe Old/New Testament

dovolit si: Nemůžeme si dovolit novou ledničku.We can't afford a new fridge.

načerpat: načerpat novou energiirecharge one's batteries

nahrát: nahrát nové album skupina ap.record/make a new album

objevit: Objevil novou planetu.He discovered a new planet.

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

úryvek: úryvek z nové knihyextract from a new book

vyzkoušet: vyzkoušet nové metodytry new methods

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.

accession: (nově) přistupující země do EU ap.accession countries

black: ragbyový reprezentační tým Nového ZélanduAll Blacks

Christmas: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Merry Christmas and a Happy New Year!

entrant: nový konkurent na trhuekon. new entrant

fresh: nový začátek s čistým štítem ap.fresh start

home: usadit se, zařídit si (nový) domovset up home

latest: nejnovější zprávylatest news

launch: vydat se novým směrem, hovor. rozšoupnout se, utratit balíklaunch out

minted: úplně/zbrusu nový, čerstvýnewly/freshly minted

moon: novnew moon

OEM: = verze (vybavení) dodávaná spolu s novým počítačemOEM version

reader: získávat nové čtenářegather new readers

recent: novější, pozdější později vzniklý ap.more recent

sensation: hledání nových vzrušujících/silných zážitkůsensation seeking

spanking: zbrusu novýspanking new

strange: nevyznat se kde, v čem, být nezkušený v čem/nový kde, nebýt zvyklý na co, neznat (ještě) cobe strange to sth

stranger: nevyznat se, být nový, neznat to (dobře) kdebe a stranger swh

university: nová univerzita oproti starým jako Oxford ap.redbrick university

a, an: Máme nové auto.We've got a new car.

afford: Nemohu si dovolit nové auto.I can't afford a new car.

buy: Za 5 000 dolarů lze koupit nové auto.$5,000 buys a new car.

face: Vidím zde mnoho nových tváří.I see many new faces here.

happening: nejnovější dění/událostilatest happenings

have: Oskar měl nové kolo.Oscar had a new bicycle.

move into: Nastěhovali jsme se do nového domu.We moved into a new house.

news: Co je nového?hovor. What's the news?

restructure: uspořádat (si) nově životrestructure one's life

set: Vytvořil nový rekord.He set a new record.

showcase: Nový film se představí na...The new film will be showcased at ...

unreadable: Jeho nejnovější román se nedá číst.His latest novel is unreadable.

very: ten nejnovější, nejposlednějšíthe very latest

broom: Nové koště dobře mete.New broom sweeps clean.

nově: nově vytapetovatrepaper