Hlavní obsah

newly [ˈnjuːlɪ]

Vyskytuje se v

cap: new capnováček v reprezentačním týmu

game: be new to a some gamenebýt ještě zběhlý, být nováčkem v čem

ground: break new groundvkročit na panenskou půdu, učinit něco průkopnického

baby: new born babynovorozeně

Christmas: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

entrant: ekon. new entrantnový konkurent na trhu

eve: New Year's EveSilvestr

home: new home startspočet nově rozestavěných domů/započatých staveb

minted: newly/freshly mintedúplně/zbrusu nový, čerstvý

monkey: zool. New World Monkeysploskonosí taxon. oddělení

moon: new moonnov

new: new richzbohatlík

newly: newly married couplenovomanželé

New Year's Eve: on New Year's Evena Silvestra

reader: gather new readerszískávat nové čtenáře

resolution: New Year's resolutionnovoroční předsevzetí

rich: the new richzbohatlíci

spanking: spanking newzbrusu nový

a, an: We've got a new car.Máme nové auto.

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

buy: $5,000 buys a new car.Za 5 000 dolarů lze koupit nové auto.

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

have: Oscar had a new bicycle.Oskar měl nové kolo.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

set: He set a new record.Vytvořil nový rekord.

showcase: The new film will be showcased at ...Nový film se představí na...

broom: New broom sweeps clean.Nové koště dobře mete.