Hlavní obsah

entrant [ˈentrənt]

Vyskytuje se v

účastník: contestant, entrantúčastník soutěže

entrant: ekon. new entrantnový konkurent na trhu