Hlavní obsah

monkey [ˈmʌŋkɪ]

Podstatné jméno

  1. zool.opice ocasatásquirrel monkeykotulleaf monkeyhulmanzool. New World Monkeysploskonosí taxon. oddělenítech. monkey wrenchfrancouzský klíč
  2. přen.nezbeda, neposeda dítě

Sloveso

Vyskytuje se v

wrench: (monkey) wrenchfrancouzský klíč, hasák

monkey: squirrel monkeykotul

snub-nosed: zool. snub-nosed monkeyopice tuponosá, langur

burský: peanut, BrE monkey nut, hl. BrE groundnut, hl. AmE goober (pea)burský oříšek

francouzský: adjustable/monkey wrenchtech. francouzský klíč

klíč: monkey wrench, adjustable spannertech. (nastavitelný) francouzský klíč

konina: vylomeniny horseplay, tomfoolery, neplecha monkey businesskoniny

lumpárna: podvody ap. monkey business, vylomeniny ap. mischieflumpárny

oříšek: peanut, BrE groundnut, BrE monkey nutburský oříšek

blázen: make a monkey out of sb, take the mickey out of sbdělat si z koho blázny zesměšňovat

čára: thwart sb's plans, put/throw the BrE spanner/AmE monkey wrench in the worksudělat komu čáru přes rozpočet

howler: howler (monkey)vřešťan opice