Hlavní obsah

mate [meɪt]

Sloveso

  • with sb/sth (s)pářit (se) s kým/čím

Vyskytuje se v

spřízněný: spřízněná duše osobasoul mate

stájový: stájový kolega závodník F1 ap.team-mate

šach: šach matcheckmate

bručet: bručet si co pod vousymutter sth under one's breath

jail: jail-matespoluvězeň

mating: mating seasonobdobí páření

second: second matedruhý důstojník na lodi

numbers game: play the numbers gamemást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostech

mat: dát mat komucheckmate sb