Hlavní obsah

mate [meɪt]

Sloveso

Vyskytuje se v

jail: spoluvězeňjail-mate

mating: období pářenímating season

second: druhý důstojník na lodisecond mate

numbers game: play the numbers gamemást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostech

mat: checkmate sbdát mat komu

spřízněný: spřízněná duše osobasoul mate

stájový: stájový kolega závodník F1 ap.team-mate

šach: checkmatešach mat

bručet: bručet si co pod vousymutter sth under one's breath

mate: první důstojník na lodi - hned za kapitánemthe (first) mate