Hlavní obsah

mate [meɪt]

Sloveso

Vyskytuje se v

mat: checkmate sbdát mat komu

spřízněný: spřízněná duše osobasoul mate

stájový: stájový kolega závodník F1 ap.team-mate

šach: checkmatešach mat

bručet: bručet si co pod vousymutter sth under one's breath

jail: spoluvězeňjail-mate

mate: c!mat druhým tahemfool's mate

mating: období pářenímating season

second: druhý důstojník na lodisecond mate

numbers game: play the numbers gamemást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostech

potní: potní žlázasweat gland, ekrinní eccrine gland

nadělat: Ty s tím naděláš! neřeš toDon't fuss over/about it., Don't sweat it.

řešit: hovor. To neřeš.Don't sweat it.

polít: Polil ji studený pot.She broke out in a cold sweat.

potit se: potit se jako kůňsweat buckets, sweat like a pig

excrete: vylučovat potexcrete sweat

gland: potní žlázysweat glands

lather: celý zpocenýin a lather (of sweat)

sweat: zlitý potem, zpocený, velmi se potícíin a sweat

sweating: hiperhidróza, nadměrné poceníexcessive sweating

bead: krůpěje potubeads of sweat

sweat out: přetrpět to, přečkat tosweat it out