Hlavní obsah

scattered [ˈskætəd]

Vyskytuje se v

gun: brokovniceAmE scatter-gun

range: rozptylrange of scatter

scattered: místy/ojedinělé přeháňky o počasíscattered (rain) showers

rozprášit: rozprášit čí popelscatter sb's ashes

rozutéct se: Lidé na ulici se rozutekli.People in the street scattered.

scatter: sít, rozsévat, rozhazovat semínkascatter seeds