Hlavní obsah

kousek

Vyskytuje se v

kaskadérský: kaskadérský kousekstunt

klukovský: klukovské kouskypuerile pranks

pokrájet: pokrájet co na kouskycut sth into pieces

kus: Je to kousek dál.It is a bit further on.

rozbít: rozbít co na kouskybreak sth into pieces

husarský: husarský kousekdaring feat/deed, escapade

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.

a, an: a bitkousek, trošku

bit: fall to bitsrozpadnout se na kousky

element: element of truthzrnko/kousek/něco pravdy

hair's breadth: be only a hair's breadth away from sthbýt na spadnutí konflikt ap., být kousek od čeho

hair's breadth: within a hair's breadth of sthjen kousíček od čeho

inch: by incheskousek po kousku, krok po kroku

inch: within an inch of sthkousek od čeho, těsně vedle čeho

item: collector's itemsběratelský kousek

party: party piecezábavný kousek pro pobavení ostatních

remove: only one/a short remove from ...jenom kousek od ...

taste: have a taste of sthochutnat co, vzít si kousek čeho

tear: tear sth to piecesroztrhat co na kousky dopis ap., přen. roznést co na kopytech tvrdě zkritizovat

way: a little way furtherkousek dál

apart: He stood some distance apart.Stál kousek stranou.

chunky: chunky souppolévka s kousky masa

more: He walked some more.Šel ještě (kousek) dál.

way: It is a short way from here.Je to odsud kousek.