Hlavní obsah

tak

tuck(za)strčit, zasunout, vsunout

tuckvíření

Vyskytuje se v

bye: Bye for now.Tak zatím (nashle).

full-length: lie full-lengthležet natažený/jak dlouhý tak široký

hair's breadth: by a hair's breadtho vlásek, o chlup, jen tak tak

hear: BrE, form. Hear hear!Tak tak! vyjádření hromadného souhlasu v debatě ap.

just: just righttak akorát

knowledge: not to my knowledgeo tom nevím, pokud vím, (tak) nikoli

panic: panic sb into doing sthzpanikařit koho tak, že udělá co unáhlené rozhodnutí ap.

so: if sojestli ano, je-li tomu tak

sort: in a sort of waytak trochu, svým způsobem

still: hovor. still and allpřesto, i tak

turn: done to a turnudělaný tak akorát

way: in any way necessaryjakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onak

acquaintance: I am so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

along: As we walked along ...Jak jsme tak šli ...

anyway: I will buy it anyway.Koupím to tak či tak.

around: They just hang around the harbor.Jen se tak poflakují v přístavu.

close: It was a close shave.To bylo těsné/o vlásek., Bylo to jen tak tak.

familiarity: You should not address her with such familiarity.Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.

fuss: Stop fussing.Přestaň z toho dělat vědu., Přestaň to tak řešit.

go for: The same goes for you.Pro tebe to platí taky.

half: He isn't half as clever as he'd thought.Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.

here: Here we are.Tak jsme tady. po příjezdu na určité místo

if: If only it were that simple!Kéž by to bylo tak jednoduché!

in: a woman in her sixtiesžena tak kolem šedesátky

kind: Be so kind and ...Buď tak hodný a ...

last: This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.

later: See you later.Tak zatím (na shledanou).

less: It was less a career than a ...Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...

much: Furniture takes so much room.Nábytek zabírá tak mnoho místa.

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

near miss: It was a near miss.Bylo to těsně vedle., To bylo jen tak tak.

nor: I have no idea. – Nor do I.Nemám tušení. – Já taky ne.

prove: It proved to be the case.Ukázalo se, že je tomu tak.

quitter: I am not a quitter.Neházím hned flintu do žita., Jen tak se nevzdávám.

sure: How can you be so sure?Jak si můžeš být tak jistý?

that: She was so nervous that she shook.Byla tak nervózní, že se třásla.

tough cookie: She is a tough cookie.Ji jen tak něco nerozhodí.

view: I take the view that ...Vidím to tak, že ...

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

well: Well then?Tak co? jak to bude ap.