Hlavní obsah

forth [fɔːθ]

Příslovce

  1. kniž.ven, pryč z místa ap.come forthvyjít (ven)
  2. i přen.vpřed, (na)dále
  3. kniž. bring forth sthvytvořit co, dát vznik(nout) čemu

Vyskytuje se v

hold: hold forth on sthdlouze vykládat o čem, (zeširoka) rozvádět, rozebírat co téma

sally: sally (forth)vyrazit, vydat se, vyjít si kam

send forth: send sb forthvyslat koho na cesty ap.

spout: spout (off)/(forth)sth kecat, mlít, žvanit o čem neupřímně ap.

forth: kniž. bring forth sthvytvořit co, dát vznik(nout) čemu

a: and so on, and so forth, zkr. etc.a tak dále

přednést: put forth a proposalpřednést návrh

zpět: to and fro, back and forth, jet there and backtam a zpět chodit ap.

back: back and forthtam a zpět/zpátky, sem a tam pohybovat se ap.