Hlavní obsah

konec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (předmětu) čeho end of sth(fronty ap.) tailaž na samém konciat the very endtřetí od koncethird from the enddruhý od koncelast but one
  2. (skončení) end(ing), close(ukončení) terminationpět kol do koncefive laps to goJe konec.It's over., (čas vypršel) Time is up.na konci devadesátých letin the late ninetiesJeště není konec.It isn't over yet.ke konci stoletíby the end of the centuryna konci lednaat the end of Januarybýt téměř u konce film ap.be almost over
  3. (zakončení) ending(uzavření) conclusion
  4. (smrt) death, end

Vyskytuje se v

bez, beze: bez konceendless, unending

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

do: až do konce(up) to the end

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

vydržet: vydržet až do koncezápasu, závodu ap. go all the way, go the distance, nepolevit ap. stay the course

začátek: od začátku do koncefrom start to finish

citovat: Cituji ... konec citátu.Quote ... unquote.

chýlit se: Váš čas se chýlí ke konci!Your time is almost up!

koncem: koncem tohoto měsícelater this month

koncem: koncem devadesátých letin the late nineties

léto: začátkem/koncem šedesátých letin the early/late sixties

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

na: Jděte až na konec ulice.Go as far as the end of the street.

na: na začátku/konciat the beginning/end

spět: spět ke koncibe drawing to a close

šťastný: film se šťastným koncemfilm with a happy ending

týden: koncem týdneby the end of the week

zdárný: dovést co ke zdárnému koncibring sth to a successful conclusion, finish sth successfully

rozum: být s rozumem v koncíchbe at one's wits' end