Hlavní obsah

debating [dɪˈbeɪtɪŋ]

Vyskytuje se v

society: debating societydebatní kroužek

diskuse: public debateveřejná diskuse

rozproudit: stir up debaterozproudit debatu

rozproudit se: The debate got underway/developed ...Rozproudila se debata ...

vášnivý: heated debatevášnivá debata

debate: open to debateotevřený k diskusi, dosud nerozhodnutý problém ap.