Hlavní obsah

fraction [ˈfrækʃən]

Vyskytuje se v

complex: mat. complex fractionsložený zlomek

improper: mat. improper fractionnepravý zlomek

čára: line of fractionmat. zlomková čára

jednoduchý: simple fractionmat. jednoduchý zlomek

lámání: círk. fraction, přen. crucial/decisive moment, moment of truthlámání chleba

zlomek: simple/common/vulgar fractionjednoduchý zlomek

zlomkový: fraction linemat. zlomková čára