Hlavní obsah

instil, AmE! instill [ɪnˈstɪl]

Sloveso-ll-

  1. sth in(to) sb vštípit co komu postoje ap., vyvolat pocity ap.instil fear in sb(postupně) nahnat strach komuinstil confidence in sbdodat (sebe)jistoty komu
  2. into sth nakapat do čeho