Hlavní obsah

násilí

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

použít: Nepoužili násilí.They used no violence.

příčit se: Příčí se mi násilí.I loathe violence.

uchýlit se: Nesmíme se uchýlit k násilí.We mustn't resort to violence.

užít: užít násilíuse force

zmocnit se: zmocnit se čeho násilímtake sth by force

násilí: použít hrubého násilíuse brute force