Hlavní obsah

povinný

Přídavné jméno

  1. (kt. má být vykonán) compulsory, obligatory(předepsaný) form. mandatorypovinné pojištěnícompulsory insurancepovinná školní docházkacompulsory educationpovinné ručení pojištění motoristůthird party insurance, AmE property damage liability
  2. (mající povinnost) udělat co obliged to do sth, having the duty to do sth(nesoucí závazek) liable(vázaný požadavkem) required to do sthbýt povinen udělat cobe obliged/obligated to do sth, be under an obligation to do sthdítě školou povinnéschool child

Vyskytuje se v

četba: povinná četbarequired reading, zadaná assigned reading, BrE konkrétní kniha set book

předmět: povinný/volitelný předmětcompulsory/optional subject/course

sestava: sport. povinná sestavacompulsory exercises

povinný: povinné pojištěnícompulsory insurance