Hlavní obsah

stock-in-trade, stock in trade

Vyskytuje se v

inventář: ekon. provozní inventářstock-in-trade