Hlavní obsah

slyšení

Podstatné jméno, rod střední

  1. u koho (u krále ap.) audience with sb
  2. (soudní) práv. hearing

Vyskytuje se v

muset: Musíš to vypnout, abys mě slyšel.You need to switch it off to hear me.

rádio: Slyšel jsem to v rádiu.I heard it on the radio.

slyšet: Slyšíte mě?Can you hear me?

slyšet: Neslyším vás (dobře).I can't hear you (well).

slyšet: Neslyšel jsem dobře.I didn't hear well.

slyšet: Už jsem o tom slyšel.I've heard about it.

špatně: špatně slyšetbýt nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sth

ucho: Slyšel jsem to na vlastní uši.I heard it with my own ears.

slyšet: nechat/dát se slyšet prohlásitdeclare officially/publicly, state

slyšet: nechtít slyšet co žádosti ap.shut one's ear to sth, would not hear about sth

hear: hear a caseprojednávat případ, mít slyšení ve věci

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

grieve: I was grieved to hear of his suicide.Velice mě zarmoutilo, když jsem slyšel o jeho sebevraždě.

hear: Can you hear me?Slyšíš mě?

hear: Have you heard of ...?Už jsi slyšel o ...?

none: None but Julie heard him.Slyšela ho jenom Julie.

unheard: His pleas went unheard.Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.