Hlavní obsah

sake [seɪk]

Fráze

  1. for the sake of sb/sth kvůli komu/čemu, pro koho/co, v zájmu koho/čehofor conscience's sakepro klidné svědomífor appearance's sakejen aby se neřeklo, jen naoko

Vyskytuje se v

sucker in: sucker sb innavést koho naivku ke špatnosti ap.

mercy: for mercy's sakepro smilování boží

succour: give succour to sbposkytnout pomoc, pomoci komu

sucker: hovor. be a sucker for sthnemoci odolat čemu, letět na co, žrát co

just: just for your sakejen kvůli vám

sací: suction valve, suckertech. sací ventil

zpestření: for variety's sake, to make sth more varied, pro změnu for a changepro zpestření čeho

zasmání: just for a laugh/fun's sakejen pro zasmání

král: For goodness sake!Pro pána krále!

sake: for the sake of sb/sthkvůli komu/čemu, pro koho/co, v zájmu koho/čeho