Hlavní obsah

keepsake [ˈkiːpˌseɪk]

Vyskytuje se v

památka: keep sth a keepsakenechat si co na památku

upomínkový: souvenir, dárek od někoho keepsakeupomínkový předmět

keepsake: for a keepsakena památku, v upomínku