Hlavní obsah

your [jɔː or jʊə unstressed jə]

Zájmeno

  • tvůj, vášyour honorVaše ctihodnosti soudce ap.

Vyskytuje se v

back: You scratch my back and I'll scratch yours.Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.

bob: and Bob's your uncle!A hotovo!, A je to (v pohodě)!

faithfully: Yours faithfullyS úctou, Váš v dopise

funeral: It's your funeral.To je tvůj problém., To je tvoje věc.

honour: your honourvaše ctihodnosti, slavný soude

Ladyship: Her/Your Ladyship(její) Jasnost/Vaše Jasnosti oslovení šlechtičny

Lordship: (Your) Lordship(Vaše) lordstvo

mind: mind your languagenebuď sprostý, mluv slušně

pardon: (I beg your) pardon?Prosím? nerozuměl jsem

pardon: I (do) beg your pardonOmlouvám se., Promiňte., Pardon.

pecker: Keep your pecker up!Hlavu vzhůru!, Drž se!

service: at your servicek Vašim službám

sincerely: Yours sincerelySe srdečným pozdravem, S úctou na konci dopisu

truly: Yours trulys (veškerou) úctou, s pozdravem na konci dopisu

up: Up yours!Jdi někam!, Polib mi! reakce na urážku ap.

worship: Your WorshipVaše ctihodnosti soudce, pane primátore

yours: Yours (sincerely), Yours faithfullySe srdečným pozdravem, S úctou, Váš na konci dopisu

budget: within your budgetpro vás finančně dostupný

convenience: at your earliest conveniencejakmile se ti/vám to bude hodit

earliest: form. at your earliest conveniencejak nejdříve budete moci

Excellency: Your ExcellencyVaše excelence

folk: your folksvaši rodiče ap.

leave: by your leaves vaším svolením

left: on your leftpo vaší levici, nalevo

order: We can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.

ref.: your ref. ...váš dopis číslo ... odkaz na předchozí korespondenci

response: This is in response to your...(Tímto) reaguji na váš... dotaz ap.

watch: Watch your step!Pozor schod!, Nebezpečí uklouznutí., Pozor, kam šlapeš.

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

attention: May I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

bathroom: Can I use your bathroom?Mohu si u vás odskočit?

brain: Use your brain.Používej hlavu., Mysli trochu!

bring along: Bring your wife along.Přiveďte s sebou manželku.

business: Go about your business.Jdi si po svém.

business: It's not your business.To není tvoje věc., Po tom ti nic není.

can: Can I borrow your pen?Můžu si vypůjčit vaše pero?

case: I'll make an exception in your case.V tvém případě udělám výjimku.

choice: It's your choice.Volba je na tobě.

choice: Take your choice.Vyber si.

concern: What concern is it of yours?Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?

consult: Consult your doctor.Poraďte se se svým lékařem.

count: Your vote didn't count.Tvůj hlas neplatil.

credit: The amount was credited to your account.Částka vám byla připsána na účet

date: Who is your date?S kým máš rande?, S kým jdeš? na akci ap.

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

do: What does your father do?Čím je tvůj otec?

enjoy: Enjoy your meal.Dobrou chuť., Nechte si chutnat., Ať vám chutná.

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

favourite: What is your favourite meal?Jaké je tvé oblíbené jídlo?

get: What time are you getting your train?Kdy ti jede vlak?

go: It's your go.Jsi na řadě., Hraješ.

hair: Let your hair down!Odvaž se (strošku)!

hand: Put your hand up.Zvedni ruku.

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

how: How's your family?Jak se daří rodině?, Jak se má rodina?

influence: What were your influences?Co vás ovlivnilo? v mládí, kariéře ap.

instant: your letter of the 6th instantváš dopis ze šestého tohoto měsíce

just: just for your sakejen kvůli vám

keep: You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.

keep: It's yours for keeps.Je to nadobro tvoje.

language: Watch your language!Pozor na jazyk! nemluv sprostě

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

meal: Enjoy your meal!Dobrou chuť!, Nechte si chutnat! přeje hl. číšník ap.

misplaced: Your concern is misplaced.Vaše obavy nejsou na místě.

name: What's your name?Jak se jmenuješ?

pick: Take your pick!Vyber si!

put: Put your name on the list.Napište se do seznamu.

put on: Put on your seat belt.Připoutej se., Zapni si pás. bezpečnostní

regarding: Regarding your offer ...Pokud jde o vaši nabídku ...

remember: Remember me to your wife.Pozdravuj(te) ode mě svou ženu.

right: on your rightpo vaší pravé straně

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

time: Take your time!Nespěchej!, Máš čas!, Pěkně v klidu!, Není kam spěchat.

use: May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?

use: Can I use your bathroom?Mohu si u Vás odskočit?

way: Do it your way.Udělej to po svém.

way: Have it your (own) way.Ať je po tvém., Udělej to, jak chceš.

what: What is your size?Jakou máš velikost?

what's: What's your name?Jak se jmenuješ?

yours: Are these yours?Jsou tyhle tvoje?

yours: Is he a friend of yours?Je to tvůj přítel?

back: I've got your back!i přen. Kryju ti záda!, Jistím tě.

beg: I beg your pardon!Promiňte., Prosím? nerozuměl jsem

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

hold: hovor. Hold your horses!Tak počkat!, Pomalu, pomalu!

long: as long as your armdlouhatánský seznam ap.

mouth: Watch your mouth.Dávej si pozor na jazyk.