Hlavní obsah

čestný

Vyskytuje se v

legie: řád Legion of HonourČestná legie

prohlášení: (statutory) declarationčestné prohlášení

slovo: give sb one's word (of honour)dát komu (své) (čestné) slovo

abusive: abusive practicesnekorektní/nekalé/nečestné praktiky

certificate: certificate of meritčestné uznání

debt: debt of honourčestný dluh na čestné slovo

guard: guard of honour/AmE honorčestná stráž

honour: give sb one's word of honourdát komu čestné slovo

integrity: man of integritycharakterní/zásadový/čestný člověk

irregular: irregular conductnečestné jednání

merit: certificate of meritčestné uznání listina

top: top tablestůl pro významné hosty, čestné místo

get: I get the feeling that you're an honest man.Začínám mít dojem, že jste čestný muž.

čestný: Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!Čestné slovo!