Hlavní obsah

rising [ˈraɪzɪŋ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

bait: take/BrE rise to the baitskočit na to, chytit se na návnadu ap., nachytat se na sliby ap.

challenge: to rise to the challengepřijmout výzvu, zhostit se úkolu, postavit se k problému čelem

occasion: rise to the occasionúspěšně zvládnout (obtížnou) situaci, zhostit se úkolu

rise: rise (up)zvednout/zvedat se, stoupat/stoupnout prach, kouř ap.

rise: rise (up)vstát, povstat ze židle ap.

rise: rise (up)tyčit se, vypínat se, zdvihat se budova, hory ap.

rise: rise (up)(ze)sílit vítr

rise: rise (up) from sbozvat se, zazní(va)t odkud hlas ze skupinky ap.

rise: (pay) risezvýšení platu

rise: give rise to sthdát vznik(nout) čemu, vyvolat, zapříčinit co

rose-tinted: look through rose-tinted spectaclesdívat se skrz růžové brýle, vidět vše příliš růžově být naivní

parakeet: rose-ringed parakeetalexandr malý

pay: pay risezvýšení platu

price: go up/increase/rise in pricepodražit, zdražit (se), jít cenově nahoru

revolt: rise in revoltvzbouřit se, povstat

rise: rise to the occasionzhostit se dobře úkolu, obstát, dobře to zvládnout

rise: rise to powernástup k moci, mocenský vzestup osoby, strany ap.

incise: button incised with a roseknoflík s vyřezanou růží

čajový: čajová růžetea rose

dostat: dostat přidáno na platuget a rise/AmE raise

keř: šípkový keřwild/dog rose

mrtvý: vstát z mrtvýchrise from the dead

olej: stolní/olivový/slunečnicový/růžový/rybí olejtable/olive/sunflower/rose/fish oil

plat: zvýšení platupay rise/AmE raise, increase in salary

růže: planá růžewild rose

růže: čajová růžetea rose

růžový: růžový sad, růžová zahradarose garden, rosarium, rosery

rýma: senná rýmahay fever, jarní rose fever, odb. pollinosis

výškový: výšková budovahigh-rise building

vytanout: vytanout na mysli komucome (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb

vzestup: být na vzestupube on the increase/rise, mocí, vlivem ap. be in the ascendant

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehogive rise/birth to sth, originate, constitute sth

zavdat: zavdat příčinu čemu vyvolatgive rise/occasion to sth, give cause for sth, elicit, provoke, evoke sth

zvýšení: zvýšení platupay rise/AmE raise

zvýšit: zvýšit mzdu komugive sb a (pay) rise/AmE raise

nanic: Je mi z toho nanic.It makes me sick., It nauseates/sickens me., slang. It makes my gorge rise.

panelový: panelový dům vysoký(concrete) high-rise block

proslavit se: Brzy se proslavil.He soon rose to fame.

prudce: prudce vzrůst cena ap.rise sharply, surge, rocket, jump, shoot up

prudký: prudké stoupánísteep rise

přidat: Dostal jsem přidáno.I got a rise.

stoupat: Voda dále stoupá.The waters continue to rise.

stoupat: Stoupá mi teplota.My temperature rises.

stoupnout: Hladina řeky stoupla o 3 m.The river rose by 3 m.

trvale: trvale rostoucí cenyconstantly rising prices

vstát: vstát ze židlerise/get up from the chair

vyhoupnout se: Cena se vyhoupla na ...The price rose/jumped to ...

vznést se: vznést se nad mrakyrise above the clouds

vzrůst: Ceny vzrostly o 20%.Prices have risen by 20%.

zaprášit se: Za autem se zaprášilo.A cloud of dust rose behind the car.

zvedat se: Zvedá se mi z toho žaludek.It makes me sick/my gorge rise., It nauseates/sickens me.

zvednout se: Z vraku se zvedla oblaka kouře.Clouds of smoke rose from the wreckage.

žaludek: Zvedá se mi z toho žaludek.It makes me sick/my gorge rise., It nauseates me.

růžový: dívat se na svět růžovými brýlemilook at the world through rose-coloured glasses

špek: skočit na špek komuswallow the bait, rise to the bait of sb, nechat se napálit take sb's bait, be taken in by sb