Hlavní obsah

rising

Vyskytuje se v

challenge: přijmout výzvu, zhostit se úkolu, postavit se k problému čelemto rise to the challenge

occasion: úspěšně zvládnout (obtížnou) situaci, zhostit se úkolurise to the occasion

rise: zvednout/zvedat se, stoupat/stoupnout prach, kouř ap.rise (up)

rose-tinted: dívat se skrz růžové brýle, vidět vše příliš růžově být naivnílook through rose-tinted spectacles

parakeet: alexandr malýrose-ringed parakeet

pay: zvýšení platupay rise

price: podražit, zdražit (se), jít cenově nahorugo up/increase/rise in price

revolt: vzbouřit se, povstatrise in revolt

incise: knoflík s vyřezanou růžíbutton incised with a rose

čajový: čajová růžetea rose

dostat: dostat přidáno na platuget a rise/AmE raise

keř: šípkový keřwild/dog rose

mrtvý: vstát z mrtvýchrise from the dead

olej: stolní/olivový/slunečnicový/růžový/rybí olejtable/olive/sunflower/rose/fish oil

plat: zvýšení platupay rise/AmE raise, increase in salary

růže: planá růžewild rose

růžový: růžový sad, růžová zahradarose garden, rosarium, rosery

rýma: senná rýmahay fever, jarní rose fever, odb. pollinosis

výškový: výšková budovahigh-rise building

vytanout: vytanout na mysli komucome (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb, myšlenka, odpověď ap. suggest itself, napadnout cross sb's mind

vzestup: být na vzestupube on the increase/rise, mocí, vlivem ap. be in the ascendant

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehogive rise/birth to sth, originate, constitute sth

zavdat: zavdat příčinu čemu vyvolatgive rise/occasion to sth, give cause for sth, elicit, provoke, evoke sth

zvýšení: zvýšení platupay rise/AmE raise

zvýšit: zvýšit mzdu komugive sb a (pay) rise/AmE raise

nanic: Je mi z toho nanic.It makes me sick., It nauseates/sickens me., slang. It makes my gorge rise.

panelový: panelový dům vysoký(concrete) high-rise block

proslavit se: Brzy se proslavil.He soon rose to fame.

prudce: prudce vzrůst cena ap.rise sharply, surge, rocket, jump, shoot up

prudký: prudké stoupánísteep rise

přidat: Dostal jsem přidáno.I got a rise.

stoupat: Voda dále stoupá.The waters continue to rise.

stoupnout: Hladina řeky stoupla o 3 m.The river rose by 3 m.

svítat: Svítá.The dawn/day is breaking., It's dawn., The sun is rising.

trvale: trvale rostoucí cenyconstantly rising prices

vstát: vstát ze židlerise/get up from the chair

vstávat: Vstávej!Get up!, Get out of bed!, vzbuď se Wake up!, hovor. Wakey, Wakey!, povzbudivě Rise and shine!

vyhoupnout se: Cena se vyhoupla na ...The price rose/jumped to ...

vznést se: vznést se nad mrakyrise above the clouds

vzrůst: Ceny vzrostly o 20%.Prices have risen by 20%.

zaprášit se: Za autem se zaprášilo.A cloud of dust rose behind the car.

zvedat se: Zvedá se mi z toho žaludek.It makes me sick/my gorge rise., It nauseates/sickens me.

zvednout se: Z vraku se zvedla oblaka kouře.Clouds of smoke rose from the wreckage.

žaludek: Zvedá se mi z toho žaludek.It makes me sick/my gorge rise., It nauseates me.

špek: skočit na špek komuswallow the bait, rise to the bait of sb, nechat se napálit take sb's bait, be taken in by sb

bait: skočit na to, nachytat se na sliby ap., chytnout se podnětu ap.take/BrE rise to the bait