Hlavní obsah

clean [kliːn]

Vyskytuje se v

clean: come clean about sthkápnout božskou o čem, vyrukovat s pravdou ven o čem

clean out: clean sb outobrat, oholit koho zcela okrást

clean up: clean osf upupravit se, umýt se

nose: keep one's nose cleansekat dobrotu vyhýbat se problémům

slate: with a clean slates čistým štítem začít ap.

sweep: make a clean sweep of sthvyhrát všechny co zápasy ap., mít sérii vítězství v čem v turnaji ap.

copy: fair/clean copyčistopis

house: house cleaningdomovní úklid

pad: scouring/cleaning paddrsná/mycí hubka na nádobí ap.

spanking: spanking cleanvymydlený, čisťounký, napucovaný, jako ze škatulky

get: Get it clean.Ukliď to., Vyčisti to.

make: She made him clean up the plates.Přinutila ho, aby sklidil talíře.

yet: Have you cleaned yet?Už jsi uklidil?

broom: New broom sweeps clean.Nové koště dobře mete.

čištění: dry-cleaningchemické čištění šatů ap.

chemický: dry cleaningchemické čištění

nasucho: dry cleaningčištění nasucho chemické

přípravek: detergent, cleaning agentčistící přípravek

rejstřík: have no criminal record, have a clean (criminal) recordmít čistý (trestní) rejstřík

úklid: spring-cleaningjarní úklid

vyčistit: dry-clean sthchemicky vyčistit co šaty

dohola: shave sb's head (clean)ostříhat koho dohola

přepis: fair/clean copypřepis na čisto

přinutit: She made him clean it up.Přinutila ho, aby to uklidil.

uklidit: Have you cleaned your room yet?Už sis uklidil v pokoji?

vyluxovat: Have you done the vacuum cleaning?Vyluxoval jsi?

vzduch: fresh/clean/cold/stale airčerstvý/čistý/studený/zatuchlý vzduch

zářivě: sparkling cleanzářivě čistý

dobrota: keep on the straight and narrow, go straight, keep one's nose cleansekat dobrotu

kápnout: říci pravdu come clean, make a clean breast of it, přiznat se own up, prozradit tajné spill the beanskápnout božskou

breast: make a clean breast of sthupřímně přiznat co, doznat (se) k čemu

červená: (pro)jet/nezastavit na červenourun/go through/jump a red light

zákaz: dopr. Zákaz zastaveníNo stopping!

zastavení: zastavení palbyceasefire

zastavit: zastavit palbucease fire

dát se: Čas se nedá zastavit.Time can't be stopped.

krvácení: zastavit krvácenístop the bleeding

náhle: Auto náhle zastavilo.The car stopped suddenly.

zastavit se: Zastavím se pro tebe za hodinu.I'll call for you in an hour.

arrest: (po)zastavit soudní řízení pro možné pochybenípráv. arrest judgment

brake: zarazit, zastavit, zpomalit co vývoj ap.put a brake on sth

by: zastavit se u koho, zaskočit za kýmstop by sb

conditional: podmínečné zastavení palbyconditional ceasefire

hail: mávnout si na taxi, zastavit si taxi mávnutímhail a taxi

pawn: zastavit, dát do zástavy coput sth in pawn

pit stop: zastavit v boxech závodníkmake a pit stop

pull: zastavit, zabrzdit řidič, auto ap.pull to a stop

pull up: zarazit se, zastavit sepull up short

rein: zastavit jezdec na koni, zarazit koněBrE draw rein

rest: zastavit co vozidlo ap.bring sth to rest

shutdown: dočasné zastavení provozutemporary shutdown

skid: zastavit smykemskid to a halt

standstill: zastavit (se) proces ap.come/be brought to a standstill

stick: nebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokolistick at nothing

stop: zastavit cobring sth to a stop

minded: Komise hodlá zastavit výzkum.The committee is minded to stop the research.

pull over: Zastavili mě policajti.I got pulled over.

hit: zastavit se, narazit (na překážku) jednání, proces ap.BrE hit the buffers