Hlavní obsah

laid [leɪd]

Související hesla

pt&pp of lay

Vyskytuje se v

arm: lay down one's armssložit zbraně vzdát se

bare: lay sth bareodhalit, obnažit, vyjevit co co bylo skryté

door: lay sth at sb's doorpřipisovat na vrub, obviňovat koho z čeho, hovor. házet na triko komu/co

hand: get/lay one's hands on sthpřijít k čemu, získat, sehnat co

lay before: lay sth beforesb form. předložit komu co, přednést plán, návrh, informaci

lay up: be laid upbýt odstavený auto, loď ap.

low: lay sb lowsklátit koho nemoc

rest: be laid to restbýt pohřben, být uložen k (věčnému) odpočinku

siege: lay siegeto sth začít obléhat co, obklíčit co policie, vojáci, novináři ap.

waste: lay waste(to) sth (z)pustošit, (z)devastovat, zničit co

foundation: lay the foundations for sthpoložit základy čeho

hold: lay hold of sthuchopit, popadnout co, chopit se čeho, přen. pochopit co, porozumět čemu

laid-back: laid-back guypohodář

lay: lay stress on sthklást důraz, zdůrazňovat

lay: lay siege to(začít) obléhat

lay: BrE lay the tableprostřít (na) stůl

lay: lay trackpoložit koleje

lay: lay for sbpolíčit na koho

lay: lay the blame on sbsvést vinu na koho

lay: lay charges against sbvznést obvinění proti komu policie

lay: hovor. lay bets/odds/money on sthi přen. vsadit (si), sázet na co pevně věřit ap.

lay: get laid(za)píchat (si), (za)šoustat (si)

lay about: lay about osfohánět se zbraní

lay up: hovor. be laid up with sthmuset ležet, zůstat v posteli s čím kvůli nemoci

new: new-laidčerstvě snesený vejce

proposal: lay a proposal before the Housepředložit sněmovně návrh (zákona)

stress: lay stress on sthklást důraz na co

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co

hand: They used whatever they could lay their hands on.Použili cokoliv jim přišlo pod ruku.

lay: She laid her hand on his shoulder.Položila mu ruku na rameno.

lay: I'd lay odds that he'll win.Vsadil bych si, že vyhraje.