Hlavní obsah

temptation [tempˈteɪʃən]

Podstatné jméno

  • pokušení, svodfeel a temptation to do sthbýt v pokušení udělat coresist the temptationodolat pokušení

Vyskytuje se v

pokušení: resist the temptationodolat pokušení

odolat: He resisted the temptation.Odolal pokušení.

svod: yield to temptationpodlehnout svodům

ubránit se: resist the temptation to do sthubránit se pokušení udělat co

temptation: feel a temptation to do sthbýt v pokušení udělat co