Hlavní obsah

tempted [ˈtemptɪd]

Přídavné jméno

  • be tempted to do sthmít velkou chuť, být v pokušení udělat co

Vyskytuje se v

tempt: be tempted to do sthbýt v pokušení udělat co

lákavý: lákavá nabídkatempting offer