Hlavní obsah

saw [sɔː]

Související hesla

pt of see

Podstatné jméno

  1. tech.pila, pilkachain sawřetězová/motorová pilabuzz sawkotoučová pila, cirkulárkapower sawmotorová/strojní pila jakákoli s motorovým pohonemchop saw, cut-off sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila
  2. rčení moudré

Vyskytuje se v

back: be glad to see the back of sbtěšit se, až vypadne kdo

day: have seen better daysmít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější

fail: I fail to seenedokážu pochopit při vyjádření nesouhlasu

fit: see fitpovažovat za vhodné

jigsaw: jig-sawpřímočará pila vertikální, lupenka, lupenková pilka

last: see the last of sbvidět koho naposled

light: see the light of dayspatřit světlo světa, vzniknout, zrodit se

light: see the lightprohlédnout, pochopit co, přijít na co

mind: see sth in one's mind's eyevidět co v představách, živě si představovat co

much: not see much of sbmoc nevídat koho, nevidět koho často, vidět koho zřídka

red: see red(roz)zuřit (se), vidět rudě

remain: it remains to be seen whether ...teprve se uvidí, uvidíme/ukáže se, jestli ... se něco stane

see: be seeingsb chodit, scházet se, vídat se s kým mít milostný vztah

see: seeing thatprotože, jelikož vím, vidím, to vypadá že ...

see: I seeaha, ano, už chápu reakce

see: let's/let me seeokamžik, počkat, moment hned si vzpomenu ap.

see: you seevíš, podívej v řeči při vysvětlování ap.

see: see you (later), be seeing youtak zatím rozloučení, uvidíme se později, zatím nashle

see into: see sb intosth zavést, doprovodit koho kam

see into: see into sthprozkoumat, prošetřit co, podívat se na co problém ap.

see off: see sb offvyprovodit koho k vlaku ap.

see out: see sb outvyprovodit koho z domu ap.

see through: see sb through(vy)pomoci komu dočasně finančně ap.

see through: see sth throughdovést až do konce co

thing: be seeing/hearing thingsmít (zrakové)/sluchové halucinace

abrasive: abrasive sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila

below: see belowviz níže

chop: chop sawpokosová pila

chop: (metal) chop sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila

come: come to see sbpřijít na návštěvu za kým koho

daylight: see daylightuzřít světlo světa, přen. vidět světlo na konci tunelu

in: see sth in a mirrorvidět co v zrcadle

pink: hovor. see pink elephantsmít vidiny, vidět bílé myšky

portable: portable circular sawruční kotoučová pila

radial: tech. radial saw(ramenová) kotoučová pila

see: as I see itpodle mě

see: go to see sbjít navštívit koho

see: go to see the doctorjít k lékaři

see: see (to it) that ...dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...

see: BrE see in the New Yearpřivítat nový rok být vzhůru přes půlnoc

see: see a lot of sbčasto se vídat s kým

see: see above/belowviz výše/níže

see: Holy SeeSvatý/Papežský stolec

together: We are together in the way we see it.V našem pohledu na věc jsme zajedno.

already: I've already seen it.Už jsem to viděl.

can: The statue can be seen in a museum.Tu sochu můžete vidět v muzeu.

delighted: I will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

fit: Do as you see fit.Dělej, jak myslíš.

glad: I'm glad to see you.Rád vás vidím.

just: I've just seen him.Právě jsem ho viděl.

keen: I'm keen on seeing her.Strašně rád bych ji viděl.

last: When I saw her last ...Když jsem ji naposledy viděl ...

later: See you later.Tak zatím (na shledanou).

let: Let me see it.Ukaž mi to.

long: She was longing to see it.Toužila to vidět.

look forward to: We look forward to seeing you.Těšíme se na vás.

must: You must see that film.Ten film musíš vidět.

see: Let me see (it).Ukaž(te) (mi to).

see: I'm here to see Mr ...Jdu za panem... mám zde s ním schůzku

see: The boss wants to see you.Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.

see: Wait and see.Počkej a uvidíš.

see: See who is at the door.Podívej se, kdo je za dveřmi.

see: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

see: Are you seeing someone?Ty někoho máš?, Ty s někým chodíš?

see: see you soonbrzy nashle

shall: as we shall seejak (ještě) uvidíme

sometime: Come and see us sometime.Přijď nás někdy navštívit.

soon: See you soon.Brzy na shledanou.

that: the guy that I sawten chlap, co jsem ho viděl

the: The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.

this: I have never seen one like this.Nikdy jsem takovýhle neviděl.

view: Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.

way: Try to see it my way.Zkus se na to podívat z mé strany.

well: It's well worth seeing.Rozhodně to stojí za vidění.

will: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

worth: The film's really worth seeing.Ten film stojí za vidění.