Hlavní obsah

mark [mɑːk]

Vyskytuje se v

mark: on sth podepsat se, zanechat stopy na čem nechat trvalé následkyleave one's mark

mark down: as sth považovat, zařadit si, mít koho za co podle povahy, chování ap.mark sb down

mark off: from sb/sth odlišovat, činit odlišným koho/co od koho/čeho osobitou vlastností ap.mark sb/sth off

mark out: odlišovat koho co od ostatních, činit zvláštnímmark sb/sth out

mark up: zdražit co, přirazit si na co cenymark sth up

time: vyčkávat, zabíjet čas než se stane něco jinéhobe marking time

word: dej na má slova, to mi věř varovánímark my words

bite: stopy po zubech kousnutíbite marks

cross: zakřížkovat comark sth with a cross

ditto: opakovací znaménka, hovor. kuří nohyditto mark(s)

interrogation: otazníkinterrogation point/mark

late: poznámka za pozdní příchod do třídní knihylate mark

mint: značka mincovny na mincimint mark

recognition: (roz)poznávací zbarvení/barvarecognition colour/mark(ing)

short: znak označující krátkou samohláskuling. short mark

anniversary: připomenout (si) desáté výročí čehomark the 10th anniversary of sth

diakritický: ling. diakritické znaménkodiacritical mark, diacritic

interpunkční: interpunkční znaménkopunctuation mark

Kain: Kainovo znameníthe mark of Cain

mimo: být (úplně) mimo nepřesný odhad ap.be off the mark, AmE be off base

přecenit: přecenit co směrem nahoru/dolůmark sth up/down

přehnat: přehnat tooverdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too far

značka: zapsaná značkaregistered mark

znaménko: interpunkční znaménkapunctuation marks