Hlavní obsah

mark [mɑːk]

Vyskytuje se v

mark down: mark sb downas sth považovat, zařadit si, mít koho za co podle povahy, chování ap.

mark down: mark sb downsnížit známku komu učitel za studentskou práci

mark off: mark sb/sth offfrom sb/sth odlišovat, činit odlišným koho/co od koho/čeho osobitou vlastností ap.

mark out: mark sb/sth outodlišovat koho co od ostatních, činit zvláštním

mark up: mark sth upzdražit co, přirazit si na co ceny

time: be marking timevyčkávat, zabíjet čas než se stane něco jiného

word: mark my wordsdej na má slova, to mi věř varování

bite: bite marksstopy po zubech kousnutí

cross: mark sth with a crosszakřížkovat co

ditto: ditto mark(s)opakovací znaménka, hovor. kuří nohy

interrogation: interrogation point/markotazník

late: late markpoznámka za pozdní příchod do třídní knihy

mint: mint markznačka mincovny na minci

recognition: recognition colour/mark(ing)(roz)poznávací zbarvení/barva

short: ling. short markznak označující krátkou samohlásku

anniversary: mark the 10th anniversary of sthpřipomenout (si) desáté výročí čeho

diakritický: ling. diakritické znaménkodiacritical mark, diacritic

interpunkční: interpunkční znaménkopunctuation mark

Kain: Kainovo znameníthe mark of Cain

mimo: být (úplně) mimo nepřesný odhad ap.be off the mark, AmE be off base

přecenit: přecenit co směrem nahoru/dolůmark sth up/down

přehnat: přehnat tooverdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too far

značka: zapsaná značkaregistered mark

znaménko: interpunkční znaménkapunctuation marks