Hlavní obsah

come down

Vyskytuje se v

earth: come down to earthvrátit se (nohama) na zem

ton: come down on sb like a ton of brickspodat si koho, došlápnout si na koho

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

down: He came down the stairs.Sešel (dolů) ze schodů.

lézt: I'm coming down with something.Něco na mě leze. nemoc

spustit se: The rain came down., It started to rain.Spustil se déšť.

země: Come down to earth!Vrať se nohama na zem!

come down: Phones have come down in price.Telefony zlevnily.