Hlavní obsah

come out of

Vyskytuje se v

closet: come out of the closetpřiznat se k homosexualitě

hiding: come out of hidingpřestat se skrývat

jít: Z hrnce šla pára.Steam was coming out of the pot.

pára: Šla mu pára od pusy. zimou ap.Smoke was coming out of his mouth.

skrýš: vylézt ze skrýše, opustit skrýšcome out of hiding, break cover