Hlavní obsah

name [neɪm]

Podstatné jméno

  • jméno, název, pojmenováníWhat's your name?Jak se jmenuješ?name tagjmenovka štítek či kartička se jménem, na oděvu ap.no-name productsneznačkové výrobky

Vyskytuje se v

name: na čí jméno, psaný na kohoin sb's name

agent: činitelské jménoling. agent name

badge: připínací jmenovka, visačka se jménem, jmenovka s klipemname badge

bogus: falešné jménobogus name

botanical: botanický názevbot. botanical name

day: určit datum svatby, důležité události ap.name the day

dropper: kdo se ohání svými (údajnými) známostminame-dropper

false: pod falešným jménemunder a false name

foul: sprostě komu nadávatcall sb foul names

genus: rodové jménogenus name

hallow: posvěť se jméno tvé ...hallowed be thy name ...

married: příjmení po svatběmarried name

place: místní názevplace name

resounding: zvučné jménoresounding name

second: příjmenísecond name

tag: jmenovka na uniformě ap.name tag

either: Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.He couldn't remember either man's name.

no one: Není tu nikdo toho jména.There's no one here of that name.

put: Napište se do seznamu.Put your name on the list.

unbidden: To jméno mi samo vytanulo na mysli.The name came unbidden to my mind.

what's: Jak se jmenuješ?What's your name?

call: nadávat komucall sb names

celý: celé jméno úplnéfull name

dívčí: dívčí jménomaiden name

jméno: křestní jménofirst name

krycí: krycí jméno/názevcode name

křestní: křestní jménofirst name, form. forename

nadávat: sprostě komu nadávatcall sb (foul) names, abuse sb with obscenities

nadávka: nadávkyabuse, insults, filthy names, mluva offensive language, sprosté billingsgate, kniž. opovržlivé contumely

obchodní: obchodní názevtrade name

ohánět se: ohánět se známostmidrop names, name-drop sb

příjmení: příjmení za svobodnamaiden name

rejstřík: jmenný rejstříkname index

rodný: rodné příjmení dívčímaiden name

titulní: titulní roletitle role, name part

vlastní: ling. vlastní jménoproper name

vznosný: vznosný názevlofty name

značka: obchodní značkatrademark, brand name

značkový: značkové oblečeníbrand-name/luxusní designer clothes

zvučný: zvučná jménabig/(highly-)renowned names

jak: Jak se jmenuješ?What's your name?

jmenovat: Nikoho nejmenoval.He gave no names.

jmenovat se: Jak se jmenuješ?What's your name?

oslovit: Oslovil ji křestním jménem.He called her by her first name.

označit: označit co jménemname sth

paměť: mít dobrou paměť na jménahave a good memory for names

podle: Byl pojmenován podle ...He was named after ...

přeslechnout: Přeslechl jsem vaše jméno.I didn't catch your name.

přiléhavý: přiléhavý název, přiléhavé jménoapt/fitting name

splést si: Spletl si jejich jména.He mixed their names up.

volat: Volal mé jméno.He called my name.

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.

zapomenout: Zapomněl jsem jeho jméno.I forgot his name.

kabát: Má z ostudy kabát.His/Her name is mud.

vláčet: vláčet koho špínou očerňovatdrag sb's name in the mud

after: pojmenovaný po kom, nazvaný podle kohonamed after