Hlavní obsah

fewer [ˈfjuːə or ˈfjʊə]

Zájmeno

  • méně o počitatelnýchviz few

Vyskytuje se v

méně: less and less, o počitatelných fewer and fewerčím dál méně

rodit se: Fewer children are born.Rodí se méně dětí.