Hlavní obsah

kindly [ˈkaɪndlɪ]

Vyskytuje se v

kindly: look kindly (up)on sthbýt shovívavý k čemu, schvalovat co

best: best of its kindnejlepší svého druhu

communion: communion under both kindspřijímání pod obojí

payment: payment in kindplatba v naturáliích, věcné plnění

regard: Best regards, Kind regardsS (uctivým) pozdravem

thing: all kinds of thingsvšechno možné

kind: It's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

to: He was kind to me.Byl ke mně milý.