Hlavní obsah

look after

Vyskytuje se v

yourself: You have to look after yourself.Musíš se starat sám o sebe.

starost: vést ap. be in charge of sth, be responsible for sth, starat se take care of sb, look after sbmít co na starost(i)

: He looks after them.Stará se o ně.

starat se: She looks after two kids.Stará se o dvě děti.