Hlavní obsah

askance, askant E'skHnt [əˈskæns]

Příslovce

  1. look askance at sb/sth přistupovat podezíravě ke komu, k čemu, nevěřit komu/čemu, pochybovat o kom/čem