Hlavní obsah

zájmu

Vyskytuje se v

sféra: sphere of interest/influencesféra zájmu/vlivu

střet: conflict of interestsstřet zájmů u osob ve veřejné funkci

těšit se: be very popular with sbtěšit se velkému zájmu u koho

pěstovat: foster an interest in sthpěstovat zájem o co

projevit: He showed no interest.Neprojevil žádný zájem.

společný: have common interestsmít společné zájmy

velký: great acclaim/interest/angervelký ohlas/zájem/vztek

advance: advance the cause of sbprosazovat zájmy koho

call: call for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.

congruent: congruent interestsslučitelné zájmy

demand: demand for specialistszájem o odborníky, poptávka po odbornících

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

focus: bring sth into focuszavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na co

forefront: at the forefrontv popředí zájmu/pozornosti

interest: show interest in sthprojevit zájem o co

interested: be interested in sthzajímat se, mít zájem o co

prurient: prurient interestzvrhlý zájem o sex perverzní praktiky ap.

uninterested: be uninterested in sth/sbnezajímat se o o co/koho, nemít/nejevit zájem o co/koho, nestarat se o co/koho

excite: excite sb's interestvzbudit čí zájem

scrutiny: come under scrutinystát se předmětem (zvědavého) zájmu, dostat se pod drobnohled

front burner: be on the front burnerbýt v popředí zájmu/velmi sledovaný/aktuální problém, otázka ap.

zájem: be interested in sb/sthmít zájem o koho/co zajímat se