Hlavní obsah

cosi

Vyskytuje se v

vyvést: What have you done?Cos to vyvedl?

other: someone/something or otherkdosi/cosi

do: Look what you have done.Podívej, cos udělal.

cosi: some sort of ...cosi jako ... typově podobné