Hlavní obsah

stand for

Vyskytuje se v

election: stand for election, fight the electionkandidovat ve volbách

trpět: I am not going to tolerate this., I won't stand for this.Tohle vám nebudu trpět.

volba: stand for election, soupeřit fight the election, stand in the electionkandidovat ve volbách

znamenat: UN stands for United Nations.SN znamená Spojené národy.

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co